Transport zwłok z zagranicy

Gdy poza granicami kraju umiera bliska osoba rodzina często decyduje się na transport zwłok z zagranicy i pochowanie jej ciała na terenie kraju. Jednak przewóz zwłok z zagranicy wymaga spełnienia szeregu formalności, które są elementem niezbędnym podczas tego rodzaju procedury. Procedury te nie są szczególnie skomplikowane, jednak są one konieczne do przeprowadzenia. Aby dokonać transportu zwłok z zagranicy pomocna może być współpraca z różnego rodzaju instytucjami, takimi jak domy pogrzebowe. Oferują one usługi w sposób kompleksowy, a wśród nich można znaleźć właśnie pomoc przy przeprowadzeniu transportu zwłok z zagranicy. Oprócz pomocy w tym trudnym zadaniu, zakłady pogrzebowe mogą także kompleksowo zająć się organizacją pogrzebu zmarłej osoby. Sprowadzenie ciała osoby zmarłej z zagranicy związane jest szeregiem różnego rodzaju wytycznych. Nie każdy może sprowadzić ciało z zagranicy. Tą możliwość posiada wyłącznie rodzina, do czwartego stopnia pokrewieństwa. Podstawy prawne całego procesu sprowadzania ciał zmarłych z zagranicy zawarte są w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Znaleźć tam można szczególne wytyczne, które są związane z tym procesem, aby przebiegł on w sposób skuteczny i efektywny, a także przede wszystkim poprawny. Pierwszym, istotnym krokiem podczas całej procedury jest uzyskanie na nią zgody od takiej osoby jak starosta, czy też prezydent miasta, w którym zmarły by miał zostać pochowany. Decyzja taka powinna zostać podjęta w maksymalnie trzy dni od złożenia wniosku i powinna być poświadczona stosownym dokumentem, który zawiera zgodę starosty lub prezydenta miasta na pochówek. W dokumencie tym zawarte są opinie innych instytucji, takich jak sanepid. Jest on także zwolniony z wszelkich opłat skarbowych. Dokument ten przekazywany jest do odpowiedniego polskiego urzędu konsularnego, który znajduje się w kraju, w którym dana osoba zmarła, i z którego mają być transportowane jej zwłoki. Tego rodzaju dokument może być przekazany pocztą, a nawet faksem, co jest znacznie szybszą metodą niż tradycyjna poczta. Wysłanie dokumentu faksem nie wymaga uiszczania dodatkowych opłat za przesyłkę, a także można go wykonać tak na prawdę w dowolnych godzinach, nawet poza czasem pracy biura. Na podstawie przekazanego dokumentu przez konsula wydawana jest decyzja dotycząca możliwości transportu zwłok z zagranicy. Za zaświadczenie pobierana jest standardowa opłata, która jest zróżnicowana w zależności od kraju. Ponadto w konsulacie ciało zmarłego może zostać w odpowiedni sposób przygotowane do transportu do kraju. Jednakże oprócz zgody starosty lub prezydenta odpowiedniego miasta wymagane jest także przedłożenie innych, istotnych dokumentów. Wśród nich można przede wszystkim wymienić akt zgonu, zaświadczenie medyczne dotyczące stanu zdrowia zmarłej osoby, czy chorowała ona na jakąś chorobę zakaźną. Wymagany jest także dokument od zakładu pogrzebowego, który oświadcza, że ciało osoby zmarłej przewożone jest z zagranicy zgodnie ze wszelkimi aktualnie obowiązującymi normami. W przypadku sprowadzania ciała z Wielkiej Brytanii niezbędne jest także oświadczenie koronera, które dotyczy pozwolenia na wywóz zwłok z kraju. Natomiast w przypadku transportu prochów z zagranicy wymagane są takie dokumenty jak akt zgonu, zaświadczenie dotyczące kremacji zwłok, a także oświadczenie zakładu pogrzebowego, które dotyczy faktu, że urna wykonana jest z materiału takiego jak metal i zawiera wyłącznie prochy zmarłej osoby. Koszty transportu zwłok z zagranicy są bardzo zróżnicowane i zależne od kraju.

Recommended Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *