Badana ropy i produktów ropopochodnych

aparatura laboratoryjna

Przeróbka ropy naftowej i związane z nią produkty pochodne mają przemożny wpływ na funkcjonowanie współczesnej światowej gospodarki. Chociaż wiele osób nie jest tego świadoma, to ropa naftowa pozwala nie tylko na uzyskanie benzyny silnikowej, czy też gazu płynnego LPG, ale również na wytworzenie różnorodnych smarów, asfaltów oraz innych surowców, które są niezbędne do funkcjonowania zakładów petrochemicznych. Oznacza to, półprodukty ropy znaleźć można także m.in. w lekach, zabawkach, w sprzęcie elektronicznym.

Odpowiednia aparatura badawcza

Ze względu na powszechność i istotność ropy naftowej dla światowej gospodarki kluczowe jest, aby laboratoria specjalizujące się w badaniach właściwości oraz w badaniach składu przetworów naftowych wyposażone były w nowoczesny i profesjonalny sprzęt. Jest to jedyny sposób na to, aby przeprowadzone analizy oraz badania były miarodajne oraz efektywne. Dobra aparatura laboratoryjna sprawi, że dana placówka z łatwością przeprowadzi takie analizy jak m.in.:

– sprawdzenie obecności wody w paliwach,
– sprawdzenie obecności benzenu w paliwach,
– sprawdzenie lepkości kinematycznej,
– sprawdzenie związków metaloorganicznych.

Kto może korzystać z nowoczesnej aparatury chemicznej?

Na profesjonalny sprzęt powinny zdecydować się nie tylko laboratoria badawcze w instytutach, czy też w uczelniach i jednostkach badawczo-rozwojowych, ale także laboratoria przemysłowe funkcjonujące przy bazach paliwowych, terminalach, czy też rafineriach.

Wysokiej jakości aparatura chemiczna będzie również przydatna m.in. w laboratoriach wojskowych czy też w elektrowniach i elektrociepłowniach. Wszystkich z tych laboratoriów, dzięki firmie Tusnovics mogą także wyposażyć się w sprzęty, które sprawią, że destylacja ropy naftowej, czy też recykling rozpuszczalników staną się jeszcze prostsze niż było to wcześniej.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *